اخبار
دیدار معاون نظام روانشناسی از پیشکسوت روانشناسی خراسان رضوی
تاریخ درج :1395/04/20

روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، به همراه اعضای شورای روانشناسی استان خراسان رضوی طی دیداری دوستانه در مطب جناب آقای دکتر خدیوی زند، بعنوان پیشکسوت روانشناسی در ایران حضور به هم رسانیدند. در این جلسه دوستانه دکتر خدیوی زند بعنوان یکی از پیشکستوتان حوزه روانشناسی بالینی در ایران مورد توجه قرار گرفتند.  در این جلسه پیرامون مسائل موجود در زمینه روانشناسی در خراسان رضوی و شهر مشهد به بحث و گفتگو پرداخته شد....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید