اخبار
تولد 80 سالگی دکتر خدیوی زند
تاریخ درج :1394/09/14

تولد 80 سالگی دکتر خدیوی زند با حضور فرزند ایشان دکتر فرهاد خدیوی زند و پرسنل فصلنامه تازه های رواندرمانی در دفتر

کار ایشان برگزار گردید. برای ایشان آرزوی سلامتی و عمر با عزت داریم.

پرسنل فصلنامه در تولد 80 سالگی دکتر خدیوی زند، دکتر خدیوی زند در تولد 80 سالگی شان...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید