اخبار
اولین بزرگداشت روز روانشناس و مشاور
تاریخ درج :1395/02/13

مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم از دکتر خدیوی زند بعنوان یکی از قدیمی ترین و موثر ترین روانشناسان در ایران تجلیل و قدردانی گردید.

                ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید