دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال نوزدهم، شماره 67-70

. هنگامه های گزینش و بکارگیری دی...
هنگامه های گزینش و بکارگیری دیدگاه در رواندرمانی
هدف: آماده سازی دانش پژوهان برای برگزیدن و به کارگیری دیدگاهی در پژوهش ها ، تشخیص ها و رواندرمانی (سلامت یابی ) در فضاهای بالینی . تلاش های استاد در دو بخش ارائه می شود : بخش نخست : آشنایی با پیدایش ،گسترش و زرفایابی دیدگاه استاد بخش دوم : کاربرد دیدگاه در فرد ،زوج ، خانواده و گروه
. مقایسه هوشبهر و توجه دانش آموز...
مقایسه هوشبهر و توجه دانش آموزان عادی و هیپوتروئید
پژوهش حاضر جهت مقایسه هوشبهر و توجه دانش آموزان عادی و هیپوتیروئیدیسم انجام شده است .روش پژوهش علی-مقایسه ای است .جامعه آماری آن را دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع اول ابتدائی شهر ساوه تشکیل می دهند که از بین آنها 346 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخا شدند .در مرحله اول به وسیله معاینه بالینی و سنجش ید ادرار 30 دانش آموز (15 نفر دختر و 15 نفر پسر) مبتلا به هیپوتیروئیدیسم شناسایی و 30 نفر دیگر ( 15 نفر دختر و 15 نفر پسر) به عنوان گروه سالم (شاهد) انتخاب شدند.در مرحله دوم ،آزمون هوش و کسلر تجدید نظر شده کودکان و آژمون رنگ واژه استروپ برای تعیین میزان هوشبهر و توجه در هر دو گروه هیپوتیروئیدیسم و عادی انجام پذیرفت .برای آزمون فرضیه ها از مدل تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .یافته ها نشان داد تفاوت معنا داری میان میزان هوشبهر و توجه دانش آموزان عادی با دانش آموزان مبتلا به هیپوتیروئیدیسم وجود دارد . میانگین هوشبهر کلی گروه سالم نسبت به گروه هیپوتیروئیدیسم 5/25 نمره بیشتر بوده است . همچنین توجه در گروه مبتلا به هیپوتیروئیدیسم نسبت به گروه عادی کاهش یافته بود .
. معنویت و آسیب شناسی روانی
معنویت و آسیب شناسی روانی
تاثیرات مثبت سبک های مختلف معنوی و مذهبی بر رفاه و سلامت عمومی ،رضایت زناشوئی ، و کارکردهای کلی روان شناختی به اثبات رسیده است .بعلاوه برخی از پژوهش ها نشان می دهند که فعالیت های مذهبی و معنوی خاصی می توانند اثرات مثبتی بر سلامت روان افراد مبتلا به افسردگی ،اضطراب و اختلال استرس پس از ضربه داشته باشند .افسردگی ارتباط نزدیکی با درک و برداشت افراد از معنویت دارد . معنا و هدف عناصر کلیدی زندگی هستند که در طول دوره افسردگی رو به زوال اند . به نظر می رسد بسیاری از آداب مذهبی و معنوی در عین وجود آَشفتگی و افسردگی به زندگی افراد معنا و هدف می بخشد .علیرغم علائم معمول ،استرس و اضطراب شامل یک سری مشخص های معنوی نیز هستند مانند فقدان معنا در زندگی ،عدم درک صحیح از آینده و غیره .در بیمارنی مانند زنان مبتلا به سرطان سینه ، افراد میانسال مبتلا به بیماری های قلبی و بیماران بازمانده جراحی های نخاعی ارتباط بین معنویت و سطح اضطراب به اثبات رسیده است .
. نظریه خویشتن گفت و گویی ،کاربر...
نظریه خویشتن گفت و گویی ،کاربردها در رواندرمانی
هدف از مقاله حاضر معرفی نظریه خویشتن گفت و گویی و کاربردهای مولفه های نظریه خویشتن و گفت و گویی در سنجش و درمان بود .در اکثر نظریه ها ،خویشتن براساس ثنویت دکارتی جدا از دیگران و بافت اجتماعی و به صورت مجزا و واحدی عقلانی تعریف شده است .اما در نظریه خویشتن گفت و گویی بر خلاف نظریه های رایج خویشتن ، بربه همپیوستگی خویشتن و محیط اجتماعی و ماهیت جسمانی خویشتن و تکثر وضعیت های مختلف در خویشتن تاکید شده است .تکنیک خزانه وضعیت خویشتن راهی برای سنجش و شناسایی وضعیت های مختلف خویشتن می باشد . درمان هایی مانند درمان شناختی تحلیلی براساس ضابطه مندی اخلاقی روانی براساس نظریه خویشتن گفت و گویی توسعه یافته اند .به نظر می رسد نظریه خویشتن گفت و گویی بازنماینگر شخصیت انسان در دوره جدید، انسانی با خویشتن های متکثر باشد .
. کیفیت زندگی درمانی
کیفیت زندگی درمانی
مقاله حاضر به دنبال تعریف و شناساندن یک رویکرد درمانی جدید در قلمرو روانشناسی مثبت به نام کیفیت زندگی درمانی است . درمان مبتنی بر کیفیت زندگی شامل رویکردی است برای افزایش شادکامی با مداخله روانشناسی مثبت که رویکرد متفاوتی را مطرح می کند کیفیت زندگی در مانی را می توان برای مراجعین بالینی و غیر بالینی به کار برد .در این زمینه هدف کیفیت زندگی درمانی عبارت است از افزایش خود مراقبتی حرفه ای یا غنای درونی و پیشگیری از فرسودگی این رویکرد درمانی به درمان جویان آموزش می دهد که شادی یک انتخاب است .مدل CASOL در رضایت از زندگی شاه بیت نظریه کیفیت زندگی است .این مدل که پایه اصلی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی را تشکیل می دهد دارای 5 مفهوم است
. هنگامه های قصه گویی
هنگامه های قصه گویی
مقاله حاضر به بررسی تاثیر هنگامه قصه گویی در کمک به رفع مشکلات کودکان پیش از دبستان می پردازد در این پژوهش قصه گویی به عنوان ابزار آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است. که در آن فضیلت های بسیاری چون خود باوری، صبوری، مشارکت و افزایش اعتماد به نفس به کودکان آموخته می شود. و از تمثیل ها و استعاره ها به عنوان روش درمانی برای رفع مشکلاتی مثل شب ادراری و ترس در جلسه درمان می شود. در این پژوهش با استفاده از روش غیر مستقیم آموزشی و به شیوه منطقی- نیمکره چپ که بر روی 13 مورد کودک پیش از دبستان که مشکل شب ادراری و ترس داشته اند انجام شده است و با برپا کردن هنگامه قصه گویی و تاثیر آن بر سطوح خودآگاه و ناخودآگاه کودک و بررسی علت ها و مشکل و رفع آن کمک به از بین رفتن مشکل شده است. در نهایت درمان براساس گزارشی از مشکل یکی از کودکان و هنگامه قصه گویی طبق گزارش آسیب زایی و آسیب دیدگی و هنگامه های آمادگی مجتمع خانوادگی و بررسی حالات رفتار و احساسات (درون نمایی- درون فکنی- برون نمایی- برون فکنی) تهیه شده است که پایان مقاله ارائه می گردد.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید