دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال هجدهم، شماره 63-64

. مقایسه اثر بخشی دو شیوه درمانگ...
مقایسه اثر بخشی دو شیوه درمانگری شناختی_رفتاری واحد پردازه ای و هیپنوتراپی شناختی _رفتاری در کاهش اضطراب کودکان ایرانی
اضطراب کودکان یکی از رایجترین معضلات روانشناختی است که با افت عملکرد کودکان همراه میشود ،پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر بخشی دو شیوه درمانگری شناختی _رفتاری واحد پردازه ای و هیپنوتراپی شناخذی در کاهش اضطراب کودکان ایرانی انجام شده است.
. بررسی کلینیکی موفقیت هیپنوتیزم...
بررسی کلینیکی موفقیت هیپنوتیزم درایجاد بی حسی موضعی در اندودانتیکس
مواردی دردندان پزشکی وجوددارد که دندان (مثلا:پالپیت برگشت ناپذیر ) باوجود تزریق ماده بی حسی موضعی به صورتکاملبی حس نمی شود ویا اینکهموارد منعمصرف موادبی حس کننده موضعی معمول برای بیمار وجود دارد،در این موارد استفاده ازطب مکمل بخصوص هیپنوتیزم می تواند مطرح شود،هدف از این مطالعه تعیین میزان موفقیت هیپنوتیزم در ایجاد بی حسی موضعی در درمان ریشه دندان بود.
. مقایسه هیپنوتیزم پذیری مردان ب...
مقایسه هیپنوتیزم پذیری مردان با زنان
حساسیت افراد به هیپنوتیزم شدن یکسان نیست.بعضی افراد به بعضی از روشهای هیپنوتیزم کردن بهتر پاسخ می دهند،میزان هیپنوتیزم پذیری افراد در میزان استفاه انها از هیپنوتیزم نقش دارد.این پژوهش با هدف کلی مقایسه هیپنوتیزم پذیری بین زنان و مردان صورت گرفت.
. بررسی همبستگی بین زیر مقیاس ها...
بررسی همبستگی بین زیر مقیاس های پرسشنامه فرم کوتاه MMPI ودرجه هیپنوتیزپذیری
پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا یکی از بهترین پرسشنامه های بالینی در دنیاست ،هدف از اجرای این مطالعه،بررسی تاثیر زیر مقیاس پرسشنامه فرم کوتاه MMPI با درجه هیپنوتیزم پذیری افراد می باشد.
. بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمان...
بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان وزوز گوش ذهنی
وزوز گوش بیماری ازار دهنده ای است که می تواند باعث مشکلات عمده ای از جمله بی خوابی،اختلال در تمرکزو کاهش کیفیت زندگی شود.این مطالعه به منظور بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان وزوز گوش ذهنی انجحام شده است.
. بررسی کارایی هیپنوتیزم به عنوا...
بررسی کارایی هیپنوتیزم به عنوان یک مداخله جهت درد لیبر وزایمان :یک مرور جامع متدولوژیکال
این مقاله مروری جامع و متدولوژیکال بر روی کارایی هیپنوتیزم جهت کاهش درد لیبر و زایمان ،است.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید