دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره 55 و 56

. هنگامه های ته تغاری بودن
هنگامه های ته تغاری بودن
برای نخستین بار در آسیب شناسی ته تغاری بودن را به پرسش گذاشته ایم . خاستگاه ،رشد و چگونگی بروز حالتها و رفتارهای آسیب دیده و آسیب زا را در ته تغاریها نشان داده ایم . کوشش داریم تا کارآیی دیدگاه هنگامه ها را در همزمانی و یکسانی پژوهش ،تشخیص و درمان در ته تغاریها نشان دهیم .
. سایکو درام و اعتیاد
سایکو درام و اعتیاد
مقدمه : با توجه به اینکه هر روز 500 نفر از جوانان کشور معتاد می شوند ،بررسی های به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر10 سال دو برابر می شود .سن شروع اعتیاد در کشور به طور متوسط به زیر 15 سال رسیده است و خسارت در سطح کشور سالانه به بیش از 15 هزار میلیارد ریال می رسد .درصد بالایی از کسانی که موفق به ترک اعتیاد می شوند ،بعد از مدتی مجددا گرفتار شده و خسارات فزاینده ای را به امکانات جامعه وارد می سازد .بنابراین ،ضرورت انجام پژ<هشهای پیگیر علمی به منظور شناخت علل و پیامدهای اعتیاد و همچنین راهکارهای پیشگیری از عود آن احساس می شود .بر این اساس ،در این مطالعه موضوع نقش گزاری روانی (سایکودرام ) به عنوان روشی جهت مقابله با اعتیاد و جلوگیری از بازگشت آن انتخاب و اجرا شده است .
. گروه در مانی و کاهش اضطراب
گروه در مانی و کاهش اضطراب
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسانی در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان پاسخی سازش یافته تقلی می شود .فقدان لضطراب ممکن ست مارا با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند .اضطراب در برخی مواقع سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند ،امکان تجسم موقعیتها و تسلط بر آنها را فراهم می آورد .اگر اضطراب از این حد فراتر رود و از حالت سازندگی خارج شده، و جنبه مزمن و مداوم پیدا کند ،دیگر پاسخی سازش یافته نیست ،در این شرایط اضطراب به منزله منبع شکست ،موجب سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای از احتلالات اضطرابی را که از اختلالات شناختی و بدنی تا ترسهای غیر عادی و وحشتزدگی گسترده اند به وجود می آورد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر گروه در مانی شناختی بر کاهش اضطراب در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بود
. گروه در مانی و هو ش هیجانی
گروه در مانی و هو ش هیجانی
هوش هیجانی در سلامت و رشد عقلانی عاطفی موثر است و از طرفی موفقیت در زندگی شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی و .... را هوش هیجانی تعیین می کند .هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل ،اداراک،معنی بخشی تجربه ها ،داروی صحیح ،تصمیم گیری مناسب و رشد روانی اجتماعی فرد تاثیر چشمگیری می گذارد .
. مداخله در پرخاشگری کودکان و نو...
مداخله در پرخاشگری کودکان و نوجوانان
خشم و پرخاشگری از جمله رفتارهای ناهنجار نسبتا شایع در کودکان و نوجوانان است .این رفتارها می توانند جهت گیری درونی یا بیرونی و جنبه های خصمانه یا وسیله ای داشته باشند .این اختلال در پسران بیش از دختران مشاهده می شود ودر جدیدترین طبقه بندی اختلالات روانی ازآن به عنوان اختلال سلوک یاد می شود .
. معنویت و سلامت روان
معنویت و سلامت روان
بسیاری که تحقیقاتی که رابطه بین معنویت و سلامت روان را بررسی می کنند بر آنند تا مکانیزمهایی که به واسطه آنها این اثرات بالقوه به وقوع می پیوندد،را مطالعه کنند .مکانیزمهایی که اغلب مواقع مورد بحث و بررسی هستند شامل موارد زیراند : سبکهای مقابله ای ،مکان کنترل ،حمایتهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی ، مکانیزمهای فیزیولوژیکی و نهایتا محیط و معماری بناها ،نتایج تحقیقات نشان می دهد سبک مقابله مذهبی اشتراکی بیشترین را با سلامت روان دارد .به همین ترتیب ،نسبت دادن رویدادهای منفی به علل بیرونی ونیز نسبت دادن رویدادهای مثبت به علل درونی اساسا تحت عنوان سبک اسناد خوشبینی مورد توجه است وبا سلامت روان بالاتر در ارتباط است .مانند سایر اشکال حمایت اجتماعی ،حمایت معنوی و مذهبی نیز می تواند منبع ارزشمندی برای عزت نفس ،اطلاعات ،همیاری و کمک باشد ،در این صورت این حمایت به افراد در مقابله با استرس و رویدادهای ناخوشایند زندگی و اعمال بهترین رویه ممکن یاری می رساند .بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که حالات و عناصر خاص معنویت ممکن است اثرات مثبتی بر مکانیزمهای گوناگون فیزیولوژیک درگیر در سلامت داشته باشند .
. نظریه پردازان سلامت روان
نظریه پردازان سلامت روان
تا کنون تبیین های متقاوتی از سلامت روانی ارایه شده است .فقدان بیماری،داشتن تعادل عاطفی ،سازش اجتماعی ،احساس راحتی وآسایش ،یکپارچگی شخصیت ،شناخت خود و محیط ،خود واقعی بودن و عدم ایفای نقش و بسیاری تعاریف دیگر .آنچه در بررسی تبیین های مختلف مفهوم "سلامت روانی " دیده می شود ،اختلاف نظریه هایی است که بین اندیشمندان و صاحب نظران روانشناسی و مشاوره وجود دارد .برخی از این نظریه پردازان مانند آلپورت ،اریک فرام،راجرز،مزلو،اریکسون ،یونگ فرانکل به جنبه سالم طبیعت آدمی می پردازند .این روانشناسان ،در تلاش برای غنا بخشیدن شخصیت انسان هستند و نگرش منحصر به فردی در خصوص رشد روانی و کمالی انسانی عرضه می کنند
. گروه در مانی و هو ش هیجانی
گروه در مانی و هو ش هیجانی
هوش هیجانی در سلامت و رشد عقلانی عاطفی موثر است و از طرفی موفقیت در زندگی شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی و .... را هوش هیجانی تعیین می کند .هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل ،اداراک،معنی بخشی تجربه ها ،داروی صحیح ،تصمیم گیری مناسب و رشد روانی اجتماعی فرد تاثیر چشمگیری می گذارد .آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید