درباره ما

فصلنامه تازه های رواندرمانی از سال 1370 با مدیر مسئولی آقای دکتر محمد مهدی خدیوی زند کار خود را آغاز کرد.

در هر سال 4 شماره منتشر می شده است که در حال حاضر این فصلنامه بصورت دو شماره در سال (دوفصلنامه) منتشر می شود.

این فصلنامه پذیرای تمام مقالات در حوزه روانشناسی بالینی است.

در این سایت امکان خرید مجلات و مقالات فصلنامه بصورت یکجا و یا تک مقاله قابل دسترسی است....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید