کتاب ها
مباحث اساسی در روان شناسی تربیتی: کلاس درس
تاریخ درج :1394/08/26

در این مجموعه، کلاس درس را در حال زندگی و کشش های گروهی مشاهده می کنیم، نظریه ای با مفاهیم و اصول تازه درباره آن ارائه می شود و

ابزارهایی را برای سنجش و تشخیص سلامت و بیماری کلاس می شناسیم. آسیب های روان گروهی، طریقه پیشگیری و بهداشت آن را نشان می

دهد. مخاطب ما آموزشکاران، پرورشکاران، بهداشت گران، مشاورین، مددکاران، راهنمایان تحصیلی، مربیان، روان شناسان، روانپزشکان

اجتماعی و روان درمانان گروهی و خانوادگی هستند.

جهت مطالعه کتاب فوق اینجا کلیک نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید