کتاب ها
رساله فدون درباره روان :
تاریخ درج :1394/08/26

این کتاب ترجمه ای است از نوشته افلاطون. این کتاب شامل سه تریلوژی است. تریلوژی اول شامل سه کتاب فدون، فدرومهمانی تریلوژی دوم شامل

سه کتاب یون، منکس واوئیدم، تریلوژی سوم شامل کراتیل، فیلیپ و کتاب بزرگ پولیتیا است. با این حساب تاریخ نوشتن فدون را باید در دوره دوم

تدریس افلاطون در آکادمی دانست.

جهت مطالعه کتاب فوق اینجا را کلیک نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید